Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usługa sprzątania pomieszczeń Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez GESTI-PRO.

Pełna treść