« Assises nauczania języka polskiego we Francji » organizowane co 5 lat przez Stowarzyszenie studiów polonistycznych we Francji (Société française d’études polonaises) stanowią cykliczną konferencję naukową, na której prezentowane są najnowsze kierunki i tendencje w dziedzinie nauczania języka, literatury i kultury polskiej we Francji. Tematyka IV edycji Assises, które odbyły się 4-6 października w Paryżu obejmowały aktualizację metodologii, modeli nauczania języka i kultury polskiej we współczesnym kontekście francuskim, przy uwzględnieniu szeroko pojętych procesów cyfryzacji, które zmieniają charakter relacji społecznych, a w obszarze narzędzi otwierają nieograniczoną paletę środków multimedialnych. Kontekstualizacja modeli nauczania dytyczyła również wizerunku medialnego Polski we Francji.

Obszar powyższych zagadnień został rozszerzony w tej edycji o redefinicję miejsca przekładu literackiego oraz innych form mediacji kulturowej w kształtowaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat Polski – tej dawnej i tej obecnej – oraz określaniu jej miejsca w Europie. Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel wypracowanie strategii sprzyjających większej obecności przekładów literatury polskiej na francuskim rynku wydawniczym, poprzez stworzenie nowej dynamiki we współpracy środowisk tłumaczy i wydawców.

 Zobacz program