Przedmiotem konferencji, która odbyła się 29-30 października 2018 r. w Paryżu była analiza tworzenia i międzynarodowego obiegu wiedzy i kultury, w obszarach sztuki, literatury oraz szeroko rozumianej wiedzy naukowej, w tym tej dotyczącej zarządzania instytucjami publicznymi i państwowymi. Tak zdefiniowana główna płaszczyzna konferencji pozwoliła na włączenie do dyskusji nie tylko socjologów, ale i badaczy z pokrewnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności historyków, kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki. Zaproszenie do udziału badaczy z wielu dziedzin umożliwiło stworzenie programu o szerokim zakresie tematycznym obejmującym takie zagadnienia jak: międzynarodowe zapożyczania idei (teorii, paradygmatów naukowych i modeli zarządzania państwem, metod badawczych), globalne procesy wytwarzania paradygmatów, teorii naukowych, trendów literackich i artystycznych, modeli zarządzania państwem i instytucjami publicznymi („izmów”, np. postmodernizm, strukturalizm, surrealizm), nierówności w światowym obiegu myśli i kultury (zwłaszcza w kontekście zależności typu „centrum-peryferie”), lokalne recepcje światowych teorii, paradygmatów i ich lokalne wykorzystanie, mechanizmy wytwarzania globalnych nazwisk („global thinkers”) i ich lokalne recepcje, bariery światowego krążenia idei (kulturowe, polityczne, ekonomiczne) czy wreszcie mechanizmy i struktury translacji książek jako platformy wymiany myśli.

Organizatorzy i partnerzy konferencji: Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP, UMR 8209 CNRS – EHESS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Stacja naukowa PAN w Paryżu, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca (ISS UW), Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Ośrodek Kultury Polskiej Sorbonne Université, Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS – Université de Strasbourg)

 Program