Informacje na temat stypendiów „Blaise Pascal” przyznawanych przez Fondation de l’Ecole Normale Supérieure i adresowanych do cudzoziemców o dużym dorobku naukowym pracujących w różnych dziedzinach nauki znajdują się na stronie internetowej www.chaires-blaise-pascal.org. Wnioski należy składać do 10 stycznia 2011 roku.