cheron1d_thumb5 lutego 2009 wygłoszony został wykład „Autrement que penser avec Emmanuel Levinas – Pour une philosophie de sainteté”. Michaël Saint-Cheron (Université Paris 3 – Nouvelle Sorbonne) opowiedział o swych rozmowach z Emmanuelem Levinasem, francuskim filozofem litewskiego pochodzenia. W wywiadzie, udzielonym tuż przed śmiercią, Levinas przedstawił swe poglądy m. in. na temat końca historii, teorii literatury, dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, a także koncepcji czasu u Bergsona i Ricœura.