ponty1d_thumb11 lutego 2009 referat „Les Polonais en France depuis Louis XV jusqu’à nos jours” wygłosiła Janine Ponty, która od lat zajmuje się badaniem zjawiska imigracji we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem diaspory polskiej. W ciągu dwóch ostatnich wieków wielu Polaków osiadło we Francji na stałe. Mimo dużej liczby przybyszów z Polski Francuzi niewiele wiedzą o ich zwyczajach i kulturze (oprócz ogólnikowych informacji na temat Fryderyka Chopina czy Marii Curie). Od wielu lat Janine Ponty przybliża swym rodakom bogatą i różnorodną historię imigrantów z Polski.