Logo Wybitny Polak

Florek Entertainment pod patronatem Ambasady RP w Paryżu, Fundacji „Teraz Polska” z Warszawy i Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, ogłasza otwarcie IV edycji Konkursu Wybitny Polak we Francji 2017.

Celem konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających we Francji, podkreślenie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami Polski.

Wyłonieni przez Jury zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas uroczystej Gali.

Konkurs przeprowadzony jest w pięciu kategoriach : Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość, Młody Polak

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza konkursowego i zapoznanie się z regulaminem. Konieczne jest też uzasadnienie nominacji i zebranie co najmniej pięciu podpisów osób popierających kandydaturę. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Francji oraz osoby prywatne.

Data trwania konkursu: 01.01.2017 – 31.03.2017

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o Konkursie na stronie :

www.florekentertainment.org

WYBITNY POLAK PL

 

W dniu 27.01.2017 roku odbyło się w obecności Honorowego Gościa Pana Ambasadora Dariusza Wiśniewskiego pierwsze spotkanie organizacyjne i zapoznawcze Kapituły Konkursu Wybitny Polak we Francji 2017, którego organizatorem jest stowarzyszenie Florek Entertainment, pod patronatem Ambasady RP we Francji, przy wspołpracy z Fundacją „Teraz Polska” w Warszawie i Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Foto Wybitny Polak

 

Spotkanie odbyło się o godzinie 18:30 w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu przy 74 rue Lauriston.

 

***

CS do maila 21.03.17

Dnia 21 marca 2017 roku odbyło się spotkanie z ks. dr hab. Grzegorzem Jaśkiewiczem w ramach cyklu Le Café scientifique. Wystąpienie pt. „Hipokryzja oraz jej przykłady w Piśmie św. i u wybranych Ojców Kościoła” dotyczyło analizy tego pojęcia poprzez precyzyjne ukazanie jego znaczenia i zastosowania w źródłach greckich i łacińskich. Było to niezbędne dla prawidłowego zrozumienia problemu hipokryzji w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa. Wyjaśnienia te wywołały żywą dyskusję, w której poruszano również zagadnienia współczesne. 

CS 21.03.20171

CS 21.03.20172

 

***

CS 07 03 17

Dnia 7 marca 2017 r. w ramach cyklu Le Café scientifique odbyło się drugie spotkanie z psychologiem Haliną Zasacką, która zdecydowała się kontynuować swoją praktykę zawodową we Francji. Podczas seminarium pt. „Zostań swoim coachem” prelegentka opowiedziała o  swoim doświadczeniu zawodowym oraz przedstawiła szereg wskazówek mogących przyczynić się do rozwoju osobistego każdego człowieka. Interesujące i dynamiczne wystąpienie wywołało liczne pytania z sali oraz stało się przyczynkiem do ożywionej dyskusji.

Fot1 CS7.03.2017

Fot2 CS7.03.2017