Inzynierowie -24.02.2017

 

 

***

CS 21.02.2017

 

Dnia 21 lutego 2017 r. w ramach cyklu Le Café scientifique odbyło się seminarium z udziałem Filipa Taterki, doktoranta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Paris-Sorbonne, który wygłosił referat pt. „Moja granica poludniowa sięga aż do brzegów Puntu” – niezwykła wyprawa Hatszepsut, władczyni Egiptu. Problem kontaktów Egipcjan z krajem Punt został przez referenta ukazany w kontekście legitymizacji władzy Hatszepsut oraz szeroko pojętej ideologii państwowej z okresu Nowego Państwa, a także jako sposób odnowienia dawnej tradycji. Spotkaniu towarzyszyła interesująca prezentacja fotograficzna.

CS 21.02 2

CS 21.02 1

 

 

***

 

 

 

CS 07.02.17

7 lutego 2017 roku troje młodych badaczy – Joanna Koszewska, Alexander Fruchart i Sarah Dubeaux – wygłosiło prelekcję zatytułowaną „Wpływ narzędzi planowania miejskiego na dynamikę wzrostu i zaniku europejskich miast. Rzut oka na wybrane przypadki”. Impreza ta została zorganizowana w ramach naszego stałego cyklu pod szyldem Le Café scientifique. Z zaprezentowanej charakterystyki trzech europejskich miast wyłania się niewątpliwie obraz bardzo różnorodny. Przede wszystkim opisany został przykład dynamicznego rozwoju urbanistycznego (Warszawa), realizowanego jednak bez głębszego namysłu. Prelegenci poruszyli również problem miast charakteryzujących się słabszym wzrostem (Strasbourg), a także miejscowości dotkniętych niemal całkowitym zanikiem (Le Havre). Jakimi instrumentami planistycznymi powinny więc dysponować władze lokalne oraz w jaki sposób należy ich używać? Temat seminarium okazał się interesujący do tego stopnia, że wywołał ożywioną dyskusję wśród licznie zebranej publiczności.

CS7.02.20172

CS7.02.20171