3. Salon Marii Szymanowskiej
w ramach projektu „Maria Szymanowska (1789-1831), une femme d’Europe”
Merostwo 4. dzielnicy Paryża