wybitny polak

Rusza druga edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji.

Informacja o konkursie

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do tytułu

„Wybitnego Polaka” we Francji

do 28 lutego 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy

 

***

 

Creche de Cracovie 12 dec

 

Dnia 12 grudnia 2014 roku, gościliśmy w Stacji Naukowej PAN w Paryżu artystów i naukowców w ramach spotkania „Crèches de Cracovie”, wprowadzającego zebranych słuchaczy w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją spotkania były szopki krakowskie, kreacje Macieja Moszewa oraz innych twórców, przedstawione w postaci wystawy zdjęć oraz wykładu Pani Ewy Grzech. Artystka, podczas wykładu zaprezentowała inspiracje współczesnych szopkarzy, które mają swoje korzenie w architekturze zabytkowych budowli Krakowa.

Pani Ewa internet

W ramach cyklu „L’Echo de Polska” w Paryżu, Pani Ewa Bobrowska z Muzeum Narodowego w Krakowie, opowiedziała o wystawie poświęconej Oldze Boznańskiej – polskiej malarce, działającej w okresie modernizmu w Monachium oraz w Paryżu. Następnie Pani Ewa Chwieduk zaprezentowała wykład pt. „Le Noël en Pologne-approche anthropologique”, obrazujący różnice w obchodach Świąt w róźnych epokach oraz dominujące obecnie tendencje.

IMG 0555

 

Alicja

Spotkanie uświetnił koncert polskich kolęd w wykonaniu Pani Agnieszki Lucya przy akompaniamencie Pani Teresy Janiny Czekaj (fortepian). Kontynuacją spotkania było wspólne przedsięwzięcie Stacji Naukowej PAN z Ecole Nova Polska w sobotę, 13 grudnia 2014 roku. Dzieci ze szkoły uczestniczyły w wykładzie na temat szopek krakowskich oraz w koncercie kolęd. 

 

***

10 grudnia 2014, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbył się wykład Pana dr Piotra Daszkiewicza pt. „La science et la politique – Jean-Emmanuel Gilibert (1741-1814) en République des Deux Nations”. Moderatorem konferencji był Pan Arnaud Hurel z Muséum d’Histoire Naturelle. Podczas spotkania zebrani słuchacze poznali wybitnego francuskiego botanika i lekarza, którego działalność wywarła znaczący wpływ na losy osiemnastowiecznej Europy. Gilibert przebywał również w Wilnie, w czasie reformy Akademii Wileńskiej przekształconej przez KEN w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego, zajmując dwie katedry: historii naturalnej i materii medycznej. Wykład Pana dr Piotra Daszkiewicza zakończył się dyskusją wokół postaci Jeana-Emmanuela Giliberta. 

Daszkiewicz

 

***

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku, gościliśmy w Stacji Naukowej PAN w Paryżu specjalistów zajmujących się badaniem i rozwojem przedsiębiorstw, przedst
awicieli
parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, w ramach dwóch konferencji na temat promocji województwa śląskiego oraz innowacyjnych projektów. Wydarzenia zorganizowała Polska Izba Przemysłowo – Handlowa we Francji we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP.

Pierwszego dnia, odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw promujace potencjał ekonomiczny województwa śląskiego. Reprezentanci przedstawili regionalne firmy oraz  możliwości inwestycji w sektorze przemysłu. Kolejnym wydarzeniem była druga edycja konferencji o finansowaniu inwestycji w Polsce. Tematem przewodnim spotkania były innowacyjne projekty regionalne, narodowe i europejskie. Pan Dyrektor Marek Więckowski otworzył konferencję oraz przedstawił wykład na temat nowoczesnych programów naukowych w Polsce pt. „La science innovatrice – un potentiel inexploité.