29 listopada 2014 roku, odbyło się spotkanie uczestników wydarzeń promocyjno-informacyjnych polskich uczelni wyższych z Panem Dyrektorem Markiem Więckowskim. Sobotnie spotkanie miało miejsce w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Kilkudniowa promocja polskich uczelni we Francji została zorganizowana w ramach programu Etudier en Pologne, którego autorką i dyrektorem jest Pani dr Małgorzata Kobierska. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Pan Dyrektor Marek Więckowski przedstawił zadania Stacji w zakresie promocji nauki oraz polskich uczelni we Francji. Spotkanie w Stacji zakończyła ożywiona dyskusja na temat strategii promocji polskiego szkolnictwa wyższego poza granicami państwa.

***

28 listopada 2014 roku, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się konferencja dr Radosława Wiśniewskiego na temat rewolucji numerycznej pt. « Révolution numérique en marche… ». Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji pod przewodnictwem Pana Prezesa Lucjana Sobkowiaka. W konferencji wziął udział Pan Dyrektor Marek Więckowski witając zebranych gości oraz przedstawiając cele i plany Stacji na przyszłość.

***

W dniach 26-27 listopada 2014 roku, Stacja Naukowa PAN w Paryżu zorganizawała konferencję naukową poswięconą postaci Świętego Marcina z Tours pt. « Sur les chemins de Saint Martin, Hongrie-France-Pologne ». W Stacji Naukowej PAN gościliśmy naukowców z wielu miast Europy, między innymi z Budapesztu, Szombathely, Nantes, Lille, Tours, Monako, Krakowa czy Poznania, a także przedstawicieli Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

IMG 0062

Pierwszego dnia, uczestnicy wydarzenia zwiedzili dzielnicę Św. Marcina w Paryżu podczas specjalnej wycieczki z przewodnikami z Tours. Po południu, odbyła się sesja naukowa na temat szlaków pielgrzymkowych słynnego świętego pt. « Les chemins martiniens de Szombathely à Poznań ». Pan Dyrektor Marek Więckowski otworzył uroczysty wieczór « La Soirée Saint-Martin », na który przybyli m.in.pani Marta Stachowiak, Chargé d’affaire a.i. w Ambasadzie RP we Francji, Pan Konsul Alain Schneider, Dyrektor Instytutu Francuskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Profesor Antonii Jackowski z Universytetu Jagiellońskiego, który podczas wieczoru przedstawił wykład pt. « La géographie des pérégrinations de l’homme aux lieux sacrés ». Spotkanie zakończyło się projekcją filmów o świętym oraz niespodzianką, czyli degustacją Rogali świętomarcińskich, sprowadzonych na tę uroczystosć prosto z Poznania.

IMG 0306

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się Spotkaniem projektowym prelegentów. Popołudniowe sesje naukowe na temat « Saint Martin historique et littéraire » i « Saint Martin – les enjeux actuels » przybliżyły zgromadzonym słuchaczom wizerunek św.Marcina w aspekcie historii, socjologii oraz współczesności. Koncert utworów Geogres Bizeta, Johannes Brahmsa, Juliusz Zarebskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na cztery ręce w wykonaniu Pani Teresy Janiny Czekaj i Pani Fanny Le Nestour-Nowak uświetnił dwudniowe uroczystości w Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

***

24 listopada 2014 roku, odbyło się 3. spotkanie europejskiej grupy ESPON on the Road, realizującą projekt pt. HyperAtlas at school w ramach programu ESPON. Wydarzenie, które otworzył Pan Dyrektor Marek Więckowski, miało miejsce w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Uczestnicy spotkania pochodzący z Francji, Grecji, Rumunii, Słoweni i Polski, dyskutowali na temat nowoczesnych i tradycyjnych metod upowszechniania wyników badań naukowych programu ESPON.

***

12 listopada 2014 roku, w Bibliotece Stacji Naukowej PAN w Paryżu, odbyło się pierwsze spotkanie seminaryjne z cyklu „Café scientifique”, podczas którego mieliśmy okazję poznać efekty pracy doktorskiej Pani dr Magdaleny Kiełczewskiej-Heruday pt. « Les articles de l’Association Solidarité, France-Pologne ». W dysertacji przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych we Francji, których celem było zbadanie reakcji Francuzów na sytuację, jaka miała miejsce w okresie stanu wojennego w Polsce. W ożywioną dyskusję włączyli się studenci, naukowcy oraz pracownicy Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Ideą wieczornych spotkań jest prezentacja badań młodych naukowców w ramach relacji polsko-francuskich.

cafe s 12nov