agric1d_thumb5 i 6 października 2007 zorganizowano, we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa (IRWiR) PAN oraz Centre d’Economie de la Sorbonne, konferencję na temat polskiego i francuskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Podczas trzech sesji, którym przewodniczyli Claude Sardais, Marek Kłodziński i Gilles Bazin, zostały zaprezentowane referaty na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (PAC), narzędzi UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich oraz wielofunkcyjność rolnictwa w nowoczesnej gospodarce. Program. Materiały z tej sesji zostały opublikowane jako numer specjalny Roczników Stacji Naukowej PAN.

Na fotografii wśród uczestników m.in.: Gilles Bazin, Barbara Despiney, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Maria Halamska, Marek Kłodziński, Marie-Claude Maurel, Barbara Szymoniuk