cnrs1d_thumb25 i 26 października 2007 z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania pierwszej umowy o współpracy naukowej między PAN a CNRS zorganizowano uroczystą sesję i konferencję naukową. Celem spotkania było nie tylko przypomnienie okoliczności i postanowień pierwszej konwencji, ale także ukazanie bogactwa współpracy i znaczących wyników uzyskiwanych wspólnie przez naukowców z Polski i Francji.