W dniu 19 września 2014 roku Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu uczestniczył w konferencji pt. „ MADE IN POLSKA. Promocja i wizerunek Polski na świecie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez organizację FLOREK ENTERTAINMENT i odbyło się w siedzibie merostwa 17. dzielnicy w Paryżu.

Pan Dyrektor miał zaszczyt otwierać konferencję wraz z wygłoszeniem referatu otwierającego pt. Promocja i wizerunek Polski na świecie w świetle koncepcji marketingu terytorialnego. W drugiej części Pan Dyrektor przedstawił Stację Naukwą PAN oraz jej działalność i plany rozwojowe na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w promocji Polski za granicą.

Prezentacja