W dniu 25 września 2014 w Stacji Naukowej PAN w Paryżu miało miejsce oficjalne otwarcie sezonu. W programie wieczoru naukowo-kulturalnego, zatytułowanego „Salon musical au manoir polonais” znalazły się dwa wykłady oraz koncert. Pan Dyrektor Marek Więckowski powitał Gości oraz przedstawił działalność Stacji Naukowej PAN i plany na przyszłość. Następnie Pan doktor Igor Kraszewski wygłosił wykład pt. „Je suis un manoir polonais: je défends bravement, je maintiens fidèlement. L’histoire des résidences nobiliaires en Pologne entre XVIIet XXsiècles”. Drugą cześć wieczoru poprowadziła Pani Elżbieta Zapolska Chapelle. Goście mieli możliwość odkryć inspiracje oraz podobieństwa w twórczości Marii Szymanowskiej i Fryderyka Chopina, które przedstawił Pan Profesor Sławomir Dobrzański w wykładzie na temat „Maria Szymanowska-Chopin before Chopin. Inspirations and influences”. Wieczór uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Pana Sławomira Dobrzańskiego, który zaprezentował utwory Fryderyka Chopina i Marii Szymanowskiej. 

IMG 1535

IMG 1627

IMG 1632

 *************

W dniu 26 września 2014 roku w Sali Konferencyjnej Stacji Naukowej PAN odbyła się Journée Hevelius. Współrganizatorem wydarzenia była Académie Internationale d’Histoire des Sciences. W ramach Réunion de travail, wybitni naukowcy z Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Anglii, Belgii i Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem Pani profesor Chantal Grell z Université de Versailles, dyskutowali nad znaczeniem korespondencji wybitnego astronoma. Wieczorem Pani profesor Chantal Grell wygłosiła wykład pt. „Hevelius en son temps”, kładąc szczególny nacisk na znaczenie pochodzenia gdańskiego astronoma, jego działalność w realiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kontakty z dworem Ludwika XIV. 

W drugiej części wieczoru zaproszeni Goście wysłuchali koncertu Magdaleny Żuk (fortepian) i Bertranda Kulika (skrzypce) oraz obejrzeli projekcję zdjęć natury i architektury paryskiej autorstwa Bertranda Kulika. W programie znalazły się utwory Fryderyka Chopina, Domenico Scarlattiego, Jean-Marie Leclaira, Karola Szymanowskiego oraz Béla Bartoka.

IMG 1656

 IMG 1698