buffonpiel1d_thumbbuffonsk1d_thumbZ okazji trzechsetnej rocznicy urodzin Georgesa-Louisa Buffona, francuskiego przyrodnika, filozofa i matematyka w Stacji Naukowej PAN zorganizowano 8 czerwca 2007 konferencję „Buffon et la Pologne”. W programie sesji, której przewodniczył Thierry Hoquet, znalazły się referaty naukowców z Polski i Francji: Radosława Tarkowskiego (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Piotra Daszkiewicza (MnHn), Pierre’a-Jacquesa Chiaperro (MnHn), Pascale Heurtel (MnHn), Jeana Granata et Evelyne Peyre (Musée de l’Homme), Mariana Skrzypka (Polska Akademia Nauk), Józefa Olejniczaka (Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile). Konferencję zakończyły obrady „okrągłego stołu”, którym przewodniczył Jean-Marc Drouin. Wzięli w nich udział także: Lydie Touret (École des Mines), Arnaud Hurel (MnHn). Materiały z konferencji zostały opublikowane w zeszycie specjalnym Roczników Stacji PAN. Na stronie Radio France Internationale jest dostępna obszerna informacja o sympozjum oraz nagrania wywiadów z uczestnikami. O związkach Polski z Buffonem można przeczytać w artykule Piotra Daszkiewicza i Radosława Tarkowskiego Georges-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce zamieszczonym na łamach Przeglądu Geologicznego.

buffontr1d_thumbNa fotografii (od lewej) uczestnicy „okrągłego stołu”: Marian Skrzypek, Jean Granat, Lydie Touret, Radosław Tarkowski, Jean-Marc Drouin, Józef Olejniczak, Thierry Hoquet, Pascale Heurtel, Piotr Daszkiewicz, Pierre-Jacques Chiappero.