foltzer1d_thumb29 maja 2008 Marta Charzanowska-Foltzer zaprezentowała bogato ilustrowany wykład poświęcony malarzom polskim pracującym na południu Francji. Podróże artystyczne, podejmowane dobrowolnie lub wynikające z historycznej konieczności, krótkotrwałe lub owocujące długoletnim pobytem nad Morzem Śródziemnym, a także przyjaźnie z malarzami francuskimi miały ogromny wpływ na wybory estetyczne i stanowiły ważny etap w rozwoju talentu i twórczości wielu polskich malarzy (m. in. Józefa Pankiewicza, Jana Mirosława Peszke, Józefa Czapskiego, Jana Cybisa, Haliny Rudzkiej). Po drugiej wojnie światowej na południu Francji funkcjonowało kilka ośrodków polskich. Obecnie obserwujemy renesans zainteresowania regionami położonymi nad Morzem Śródziemnym. Co roku na południu Francji odbywają się plenery, w których udział biorą malarze polscy młodego pokolenia.