11-12 stycznia 2018

Międzynarodowa konferencja, która odbyła się 11 i 12 stycznia w Stacji Naukowej PAN w Paryżu była poświęcona młodej gałęzi nauki, zwanej od niedawna fizyką kombinatoryczną, która bada zastosowanie metod kombinatorycznych do rozwiązywania problemów fizyki statystycznej i kwantowej, i odwrotnie: do rozwiązywania problemów kombinatorycznych – metod inspirowanych fizyką. Związki miedzy fizyką i kombinatoryką istnieją od dawna, ale dopiero w ostatnich latach można zaobserwować wzmożoną i wielostronną aktywność na tym polu, głównie dzięki intensywnym kontaktom naukowym i współpracy międzynarodowej, zainicjowanym na początku XXI w. przez polskich i francuskich specjalistów, m.in. przez prof. Karola Pensona. Ich bezpośrednim owocem jest powstanie czasopisma całkowicie poświęconego tej nowej dziedzinie: „Annales de l’Institut Henri Poincaré D (AIHPD). Combinatorics, Physics and their Interactions”, wydawanego od 2014 przez European Mathematical Society. Podwaliny nowej dyscypliny stworzyli współpracujący przez lata badacze z uniwersytetów: Paris VI, Paris XIII, IFJ PAN w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z włoskiej grupy naukowej z ENEA, Frascati. Konferencja pozwoliła na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami na polu kombinatoryki fizycznej oraz na nawiązanie nowych kontaktów na polu międzynarodowym. Była również okazją do uczczenia jubileuszu profesora Karola Pensona.