Kantor

24 września 2010 roku z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Tadeusza Kantora w Stacji Naukowej PAN zorganizowano wieczór poświęcony jego pamięci. Pani Anna ŁABĘDZKA wygłosiła wykład „Wielopole, Wielopole, lieu de rencontres essentielles”, po którym zaprezentowano spektakl Wielopole, Wielopole nakręcony przez Andrzeja Sapija. Twórczość Tadeusza Kantora dzieli się na dwa okresy – przed i po Umarłej klasie. W teatrze totalnym, będącym uwieńczeniem drogi artystycznej Kantora, spotykają się różne formy sztuki. Kantor, postrzegający siebie samego jako malarza, traktował każdy spektakl jak obraz. Poprzez takie postrzeganie sceny wpisuje się w wymiar teatralny malarstwa polskiego.