kon1dDziałalność wydawnicza Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Od 1948 roku Stacja wydawała francuskojęzyczny „Bulletin”. Łącznie ukazało się 19 zeszytów, które zawierały artykuły wybitnych polskich specjalistów z różnych dziedzin nauki.

W latach 1962-1991 kontynuacją „Bulletin” były zeszyty nowej serii „Conférences” – każdy z nich zawierał kompletny tekst wykładu. W ramach tej serii ukazało się ogółem 140 zeszytów.

Następnie do 1997 roku okazjonalnie wydawane były rozszerzone wersje wybranych, szczególnie interesujących wykładów, dotyczące w szczególności stosunków politycznych, naukowych i kulturalnych Francji, Polski i Europy Wschodniej.

Począwszy od 1998 roku Stacja wydaje Roczniki, które zawierają kalendarium wydarzeń, teksty najciekawszych wykładów, wywiady z ludźmi nauki, a także wspomnienia o wybitnych naukowcach i materiały archiwalne. Od 1998 roku ukazało się 11 tomów Annales, od 2005 roku są one publikowane w całości po francusku.

Z początkiem nowego milenium Stacja PAN zaczęła także wydawać nieregularnie czasopismo w języku angielskim „Science & Society”. Publikowane w nim artykuły, autorstwa wybitnych autorytetów naukowych z różnych krajow, m.in. laureatów nagrody Nobla: Sir H. W. Kroto czy J. M. Lehna, podkreślają wielki wpływ naukowego poznania i edukacji na społeczeństwa i ich ekonomiczny rozwój. Szczególne znaczenie mają tu nauki ścisłe – chemia i fizyka, nauki medyczne i biologiczne oraz materiałoznawstwo (zwłaszcza nanotechnologie).