IMG 1911 interBiblioteka Stacji Naukowej PAN była tworzona od 1947 roku. Ze względu na skomplikowaną sytuację Polskiej Akademii Umiejętnosci i związane z nią zmiany organizacyjne, a także trudne warunki lokalowe i materialne, funkcjonowała z przerwami i była wielokrotnie reorganizowana. Kilkakrotnie książki z jej zbiorów były przekazywane do kraju, np. w roku 1971 cenne polonica (m.in. druki Wielkiej Emigracji) zostały przekazane do Biblioteki PAN w Kórniku.

Księgozbiór składa się głównie z pozycji nabytych po 1970 roku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu związków historycznych i kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we współczesnej Europie, historii polskiej nauki i jej osiągnięć, różnorodności polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, języka, sztuki, muzyki itp. Od kilku lat biblioteka jest stale unowocześniana. Komputerowa baza katalogowa jest dostępna online. Zbiory biblioteki liczą obecnie około 10 tysięcy woluminów książek i 20 tytułów czasopism (w tym około 50% to tytuły aktualizowane na bieżąco).