reamour1d_thumb23 stycznia 2009 Piotr Daszkiewicz (Muséum national d’Histoire naturelle) zaprezentował referat na temat „Cabinets de curiosités, oiseaux du Nord, minéraux et expériences physiques ou la correspondance scientifique entre René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) et quelques curieux de la Pologne du XVIIIe siècle”. Poświęcony był on związkom Réamura z Polską – korespondencji z Franciszkiem Bielińskim, marszałkiem wielkim koronnym i przyrodnikiem amatorem oraz z Konstantym Franciszkiem Fremelem, znanym w całej Europie szklarzem, a także kontaktom Réamura z przyrodnikami zajmującymi się gabinetem historii naturalnej stworzonym w Dreźnie przez elektorów saskich, królów Polski. Trzy listy wysłane do Réaumura przez Bielińskiego dotyczyły zagadnień ornitologicznych i mineralogicznych. Do ostatniego dołączył próbkę minerału, wydobywanego w okolicach Krakowa. Korespondencja z Fremelem traktowała natomiast o sztuce produkcji szkła. Przyrodnicy z Drezna wysyłali Réaumurowi dokładne opisy różnych gatunków zwierząt, a także eksponaty i żywe okazy.