kornat1d_thumb16 stycznia 2009 roku odbył się kolejny wykład z cyklu „Wspólna historia Polski i Francji” poświęcony roli Polski na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym. Marek Kornat (Instytut Historii PAN) podkreślił, że położenie geopolityczne Polski uniemożliwiało prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej. Odrodzone państwo polskie posiadało zbyt duże terytorium, by zadowolić się odgrywaniem roli przypisanej małym krajom. Jednocześnie było zbyt słabe, by znacząco oddziaływać na politykę europejską. Po odzyskaniu niepodległości Rzeczpospolita stanowiła element francuskiego systemu sojuszy, w latach trzydziestych natomiast Józef Piłsudski i Józef Beck byli zwolennikami koncepcji równowagi sił między Niemcami a Rosją sowiecką.