democratie-par-le-droit18 stycznia 2018

Debata wokół książki francuskiego politologa Jérôme’a Heurtaux „La démocratie par le droit”. Autor ukazuje, w jaki sposób w kraju takim jak Polska o silnej tradycji „Solidarności” kilka partii stworzyło na ruinach autorytaryzmu nowy monopol polityczny, a tym samym bardzo ograniczoną formę systemu demokratycznego. W oparciu o solidne prowadzone na przestrzeni kliku lat badania i wnikliwe wejrzenie w dzieje Polski od wewnątrz, Heurtaux proponuje nowatorskie podejście do tworzenia systemu demokratycznego i zmian ustrojowych.

Debatę o książce i zmianach ustrojowych w Polce poprowadziła prof. Małgorzatą Molędą-Zdziech. We wstępie przedstawiła uważną analizę książki sytuując ją w kontekście rozważań teoretycznych nad demokracją, a jednocześnie konfrontując z aktualnymi badaniami sondażowymi na temat polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji

Wywiad z autorem przeprowadzony przez dr Ewa Tartakowsky, który ukazał się w „Lettre droits de l’Homme en Europe orientale et dans l’espace post-soviétique” n°25, p. 6

Czytaj wywiad >>

 

IMG 3341 inter IMG 3343 inter
IMG 3363 inter IMG 3360 inter
IMG 3371 inter IMG 3368 inter

 


 Jérôme Heurtaux

Adiunkt w dziedzinie nauk politycznych na Université Paris-Dauphine, badacz w IRISSO (UMR 7170) i badacz IRMC (Tunis). Specjalizuje się w socjologii zmian ustrojowych i procesów demokratycznych. Swoją pracę doktorską oraz wiele innych prac badawczych poświęcił Polsce i Europie postkomunistycznej. W swoich badaniach zajmuje się również Tunezją i światem arabksim po 2011 r. 

Autor licznych publikacji, m.in. La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016 (Presses de sciences po, 2017) ; Introduction à l’Europe postcommuniste (wspólnie Frédéric Zalewski, De Boeck, 2012) ; 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée (praca zbiorowa, wspólnie Cédric Pellen, Aube, 2009) ; Paris en campagne (praca zbiorowa wspólnie z Éric Agrikoliansky et Brigitte Le Grignou, Croquant, 2011) ; Les sens du vote. Enquête sur des électeurs français (Collectif SPEL, PUR, 2016).

Małgorzata Molęda-Zdziech 

Dyrektor p.o. Stacji Naukowej PAN PolSCA w Brukseli – Polish Science Contact Agency. Socjolożka (doktorat) i politolożka (habilitacja z nauk o polityce), autorka licznych publikacji o grupach interesu, lobbingu i rzecznictwie interesów oraz mediach i kulturze popularnej w jej ponowoczesnym kontekście. Ekspertka Association Europa.
Odznaczona Palmes Academiques. Autorka m.in. Obecna nieobecność. Aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, współautorka m.in. Lobbing w Unii Europejskiej, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu.


 Coorganisateurs

                logo CMYK                                 ccp-hd
Stacja Naukowa PAN PolSCA Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie