15 maja 2018

Profesor Tomasz Szarota, autor książki o Warszawie w czasie okupacji hitlerowskiej wygłosił wykład nt.szarota okupowana warszawa obchodów rocznicy 11 listopada 1918 r. w Polsce i we Francji podczas II wojny światowej. Istnieje wiele podobieństw w działaniach podejmowanych z tej okazji przez polskich i francuskich patriotów. Profesor przygotował wykład w oparciu o teksty źródłowe : dzienniki osobiste, raporty działaczy ruchu oporu, a także oficjalne raporty niemieckie i sprawozdania policji francuskiej.

IMG 6002 inter IMG 5947 inter
IMG 5969 inter IMG 5979 inter