Beauvois 6 października 2010 roku odbyła się prezentacja książki p. prof. Daniela Beauvois o Uniwersytecie Wileńskim i jego wpływie na życie naukowe i kulturalne w zaborze rosyjskim. Jest to poszerzone wydanie publikacji « Lumières et société de l’Est: l’université de Vilna et les écoles polonaises de l’Empire Russe 1803-1832 » z roku 1977, która w języku polskim ukazała się w 1991 roku pod tytułem „Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832”. We wstępie Daniel Beauvois tak prezentuje swoje dzieło: „Opisałem olbrzymią sieć instytucji kulturalnych, decydujących o kształcie i treści polskości na Kresach: zarówno wydziały uniwersyteckie, jak i drukarnie, książki, podręczniki, gazety, biblioteki z samorządową miejscową cenzurą i normowaniem życia umysłowo-moralnego. Pokazałem wyraźnie podziały na tych Kresach, o których nie można mówić jako o jednolitej bryle”.