Wykład p. prof. Macieja Serwańskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Pologne nobiliaire et la France: liens de coeur ou de raison”.

Wstęp wolny.

Rezerwacja zalecana (tel. 01 56 90 18 34 lub e-mail: sekretariat.parispan@free.fr).