23 czerwca 2010 roku w Stacji Naukowej PAN zorganizowano spotkanie poświęcone pamięci zmarłej 18 września 2009 roku Barbary Skargi. W dyskusji udział wzięli: Joanna Nowicka, Karol Tarnowski i Alain Assouf.

Barbara Skarga urodziła się 25 października 1919 roku w Warszawie. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny była łączniczką AK, w 1944 roku została zaaresztowana przez Rosjan i skazana na 10 lat obozu pracy. Po powrocie do Polski w 1955 roku ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1974 roku pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Opublikowała wiele książek, m. in.: „Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864”, „Kłopoty intelektu. Między Comtem a Bergsonem”, „Po wyzwoleniu 1944-1955”, „Granice historyczności”, „Człowiek to nie jest piękne zwierzę”, „Tercet metafizyczny”.