do-maila 26 09 17 inter„Polska- Francja – mecz bibliometryczny”

W ramach cyklu Le Café scientifique, 26 września gościliśmy Pana Witolda Sygockiego z Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Przedmiotem wystąpienia pt. „Polska- Francja – mecz bibliometryczny” była analiza występowania informacji zindeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science Core CollectionScopus – w tym informacji o wskaźnikach bibliometrycznych (tj. cytowania, index Hirscha, Impact Factor IF). Uzyskane wyniki pozwoliły odpowiedzieć na pytania: czy publikacje autorów z Polski i Francji są indeksowane w WoS CCScopus, i jakie są wskaźniki cytowań; czy istnieje współpraca w publikowaniu m.in. w zakresie BHP (occupational safety and health); jakie są różnice w wynikach w każdej z baz i z czego wynikają; co może mieć wpływ na cytowalność; gdzie można znaleźć wskaźniki bibliometryczne i jakie jest ich znaczenie dla współczesnych badaczy, pracowników naukowych i instytucji, w których są afiliowani.

Cafe 26 09 ph1 Cafe 26 09 ph2

 


CS 19 09 17 inter„Mieszkalnictwo i rozwój przestrzenny w dobie szybkiego starzenia się społeczeństw”

W dniu 19 września 2017 roku, w Bibliotece Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Pani dr inż. arch. Agnieszka Cieśla wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Mieszkalnictwo i rozwój przestrzenny w dobie szybkiego starzenia się społeczeństw”. W wystąpieniu przedstawione zostało pierwsze w Polsce Wzorcowe Mieszkanie Seniora, w którym prezentowane są produkty, technologie i usługi pozwalające osobom starszym na jak najdłuższe pozostanie u siebie mimo wieku. Seminarium zostało zorganizowane w ramach stałego cyklu Le Café scientifique i wywołało intersującą dyskusję wśród licznie zebranej publiczności.

IMG 1328 inter IMG 1340 inter


CS do maila 12.09.17„Awangardowy teatr Cricot  a wątki paryskie”

W dniu 12 września  2017 roku w ramach cyklu Le Café scientifique gościliśmy Panią Karolinę Czerską. W swoim seminarium pt. „Awangardowy teatr Cricot a wątki paryskie”, prelegentka przedstawiła ogólną koncepcję wystawy „Cricot idzie!”, która będzie prezentowana w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie V-VIII 2018. Paryski wątek wystawy dotyczy pobytu malarzy „kapistów” w stolicy Francji w latach 1924-1931. Część tych artystów współpracowała z teatrem Cricot, założonym w Krakowie w 1933 przez Józefa Jaremę.

IMG 1203 inter IMG 1207 inter