Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO

W dniach 21-23 września br. odbywa się w Paryżu Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, zorganizowane pod honorowym patronatem JE Tomasza Młynarskiego, Ambasadora RP w Paryżu. Regularnie prowadzone spotkania, wykłady i dyskusje specjalistów z różnych dziedzin nauki – matematyki, informatyki, zarządzania – to przykład wieloletniej inspirującej współpracy naukowców polskich i francuskich, z udziałem ekspertów reprezentujących środowiska naukowe z całego świata. Grupa założona w 1975 r. przez prof. Bernarda Roy z Uniwersytetu Paris-Dauphine i kierowana od 2010 r. przez prof. Romana Słowińskiego z Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Poznańskiej skupia dziś ok. 350 członków z 30 krajów.
Spotkanie współorganizowane przez Laboratorium Lamsade na Uniwersytecie Paris-Dauphine, Europejską Grupę Roboczą przy EURO, Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, The Association of European Operational Research Societies i Société française de recherche opérationnelle et d’aide à la décision, rozpoczęło się 21 września br. od sesji inauguracyjnej w siedzibie Stacji PAN przy rue Lauriston.

IMG 1368 inter IMG 1380 inter
Konferencję otworzył prof. Roman Słowiński kierujący obecnie Europejską Grupą Roboczą przy Euro. Gości powitał prof. Maciej Forycki, p.o. dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu.
IMG 1388 inter IMG 1382 inter
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prof. Daniela Vanderpootena z Uniwersytetu Paris-Dauphine. Spotkanie zgromadziło liczne grono naukowców.

 

W godzinach wieczornych JE Tomasz Młynarski gościł uczestników konferencji na uroczystym wieczorze w siedzibie Ambasady Polski we Francji. Część oficjalna rozpoczęła się od powitania gości przez Pana Ambasadora i prof. Macieja Foryckiego, p.o.dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Uroczystość stała się również okazją do złożenia wyrazów uznania prof. Bernardowi Roy w laudacji wygłoszonej przez prof. Romana Słowińskiego. To właśnie prof. Roy zainicjował europejską szkołę wielokryterialnego wspomagania decyzji. Jego związki z polskimi naukowcami i wsparcie okazywane młodym badaczom, którzy od wielu lat mają szansę zdobywać doświadczenie podczas pobytów badawczych w Laboratorium Lamsade na Uniwersytecie Paris-Dauphine, są nieprzecenione. W uznaniu swoich prac, prof. Bernard Roy otrzymał Medal Polskiej Akademii Nauk przyznany przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego.

IMG 1459 inter IMG 1464 inter
prof. Bernard Roy wraz z córką, Panią Solange Weigl przybywają na uroczysty wieczór w Hôtel de Monaco, siedzibie Ambasady RP w Paryżu. prof. Roman Słowiński i Pani Teresa Słowińska
IMG 1493 inter IMG 1522 inter
JE Tomasz Młynarski otworzył uroczystość. prof. Roman Słowiński wygłosił laudację na cześć prof. Bernarda Roy.
IMG 1557 inter IMG 1513 inter
prof. Bernard Roy otrzymał Medal Polskiej Akademii Nauk
IMG 1567 inter IMG 1610 inter
IMG 1621 inter IMG 1575 inter
Od lewej do prawej: prof. Tadeusz Burczyński, Pani Teresa Słowińska, prof. Roman Słowiński, JE Tomasz Młynarski, Ambasador RP we Francji, Pan Hubert Czerniuk, Konsul Generalny, Pani
Monika Forycka, prof. Maciej Forycki.

 

Część oficjalną zakończył koncert fortepianowy w wykonaniu prof. Tadeusza Trzaskalika, któremu towarzyszył występ wokalistki Grażyny Pawlikowski. 

Konferencja wpisuje się idealnie w porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polskiej Akademii w zakresie promocji polskiej nauki zagranicą.

W drugim dniu konferencji, wykłady odbywały się na Uniwersytecie Paris-Dauphine.

IMG 1680 inter IMG 1668 inter
IMG 1647 inter IMG 1650 inter