supr1d_thumbPierwsza część spotkania, które odbyło się 16 kwietnia 2008 roku, poświęcona była Witoldowi Januszewskiemu, malarzowi i rysownikowi urodzonemu w Grodnie w 1915 roku, zmarłemu w Paryżu w 1981 roku. Sylwetkę artysty zaprezentowała Ewa Bobrowska-Jakubowska (Musée d’Art Américain, Giverny). Januszewski od 1940 roku przebywał we Francji w obozie dla internowanych żołnierzy, później działał we francuskim ruchu oporu. W 1943 roku wyjechał do Hiszpanii, gdzie rozpoczął karierę artystyczną. W 1947 wrócił do Francji, zamieszkał w Paryżu, aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym stolicy, wielokrotnie wystawiał swe obrazy. Stosował różne techniki, stworzył własny łatwo rozpoznawalny styl.

Druga część spotkania dotyczyła Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historię tej instytucji, jej misję, a także zbiory przedstawił Mirosław Supruniuk. W Archiwum znajdują się księgozbiory osób prywatnych, archiwa redakcji czasopism, oficyn wydawniczych i księgarskich oraz instytucji kulturalno-społecznych. Galeria sztuki polskiej na obczyźnie w XX wieku dokumentuje działalność artystyczną i wystawienniczą polskich malarzy, rzeźbiarzy i grafików przebywających na emigracji (m. in. Konstantego Brandela, Józefa Czapskiego, Romana Kramsztyka, Meli Muter, Jana Lebensteina, Caziela).