40-lat Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji

40 architekci

Obchodom towarzyszyła konferencja z udziałem polskich i francuskich architektów. W imieniu Stacji Naukowej PAN, na spotkaniu przy Lauriston, gości powitał prof. Maciej Forycki. Następnie krótkiego podsumowania 40-letniej działalności dokonał Henryk Włodarczyk, honorowy prezes SARPFR oraz Thadée Nowak, prezes Stowarzyszenia. Wykład nt. piękna wygłosił Gérard Uniack, były prezes Regionalnej Rady Architektów we Francji. O teorii i doktrynie w architekturze opowiadał Philippe Boudon, badacz i teoretyk architektury. Iwona Buczkowska, wykładowczyni w Ecole nationale supérieure d’architecture de Lille przedstawiła referat  nt. prawa do odmienności i prawa do kreatywności. Z kolei Thadée Nowak przypomniał materialny aspekt pracy architekta i ewolucję narzędzi, którymi się posługuje w swojej pracy twórczej. Więcej.

 IMG 1723 inter  IMG 1707 inter
 IMG 1708 inter IMG 1715 inter 
prezes Henryk Włodarczyk, pani Dominique Włodarczyk Thadée Nowak