wulf16 lutego 2018

Spotkanie badawcze w ramach projektu poświęconego pracom nt. Zagłady, w tym przypadku zapiskom historyka Josepha Wulfa. Projekt badawczy prowadzony przez dwie badaczki: Judith Lindenberg (GRIHL / Études Juives) i Aurélia Kalisky (Zfl, Berlin) skupia się na badaniu form przekazu i stanu wiedzy nt. Zagłady w tekstach siedmiu autorów żydowskich w latach 1942 i 1965: Josepha Wulfa, Michela Borwicza, Nachmana Blumentala, Noé Grüssa, Jacquesa Pressera, Abela Herzberga, H.G. Adlera. Spotkanie organizowane w Polskiej Akademii Nauk podkreśli związki Wulfa z Krakowem i kulturą polską. Projekt skupia badaczy z kilku ważnych ośrodków europejskich.