do-maila 06-17

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w ramach cyklu Le Café scientifique gościliśmy Panią Prof. Zofię Rosińską. W swoim seminarium pt.  Psychotyzacja kultury, prelegentka rozwinęła mocne i dyskusyjne tezy. Rozmaite doświadczenia egzystencjalne, które kiedyś opisywały filozofia, literatura i sztuka są dziś często artykułowane w kategoriach  medycznych. W ten sposób odbiera się ludziom kulturowe narzędzia rozumienia samych siebie i zamiast tego daje im się dzis „pigułki”. Spotkanie z Prof. Rosińską pokazało nową perspektywę spojrzenia na tę tematykę.

Fot1 CS25.04.2017

Fot2 CS25.04.2017

 

 

***

 

Plakat do maila DMN maly

W dniu 22 kwietnia w sali konferencyjnej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, miało miejsce oficjalne otwarcie nowego cyklu spotkań naukowych pod nazwą „Dni młodego naukowca”. W sobotni poranek na Lauriston przybyła 70-osobowa grupa dzieci i młodzieży z „Ecole Nova Polska” pod przewodnictwem Pani Danuty Lemoyne – dyrektor szkoły. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor Stacji, Pan Marek Więckowski. Do zajęć warsztatowych wprowadziła Pani Anna Skowrońska z WydawnictwaMuchomor”, czytając fragmenty książki pt. „Wojtek spod Monte Cassino”.

DMN Fot.1

DMN Fot.2 

Po podziale na dwie grupy, dla dzieci młodszych odbyły się warsztaty „O pięciu zmysłach” – Ewy Mędrek oraz „Wielkanoc w Europie – Roberta Górskiego. Dla starszych, Anna Skowrońska poprowadziła  zajęcia „Wojtek spod Monte Cassino” oraz w drugiej części „Alfabet polski”. Część artystyczna zakończyła pierwszą edycję „Dni młodego naukowca” w Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

DMN Fot.3

DMN Fot.4

 

***

 

salon-du-livre zaproszenie pop

Dnia 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbył się Salon du Livre. Wydarzenie ma na celu prezentację i promocję wybranych tematycznie publikacji naukowych dotyczących relacji francusko-polskich, autorstwa badaczy obydwu narodowości, a także ułatwienie kontaktu czytelników z autorami. Zaplanowane dyskusje umożliwić mają wymianę idei, przyczyniając się do zacieśniania relacji pomiędzy polskim a francuskim środowiskiem naukowym.

Gośćmi pierwszego spotkania z planowanego cyklu byli:

prof. Maria Delaperrière (Institut national des langues et civilisations orientales) – prezentująca książkę Chemins de la modernité polonaise de la Terre Promise à l’Avant-printemps (Institut d’études slaves, Paryż 2016)

prof. Piotr Bilos (Institut national des langues et civilisations orientales) – autor publikacji Les jeux du je. Construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski (Classiques Garnier, Paryż 2016)

prof. Antoine Marès (Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne) – przedstawiający dwa wydawnictwa: La France et l’Europe centrale. Médiateurs et médiations (Institut d’études slaves, Paryż 2015) oraz La France et l’Europe médiane. Médiateurs et médiations (Institut d’études slaves, Paryż 2017)

dr Mariola Odzimkowska z mającą się wkrótce ukazac książką Stanisław Ignacy Witkiewicz. Listy, vol. 2, Aneks (18. tom Dzieł zebranych, PIW)

Zapraszamy na następne edycje Salon du Livre  

 

***

do-maila 05-17 3

 

4 kwietnia 2017 roku, na kolejnym spotkaniu seminaryjnym w ramach cyklu Le Café scientifique gościliśmy dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Celem wykładu pt. W jakim świecie żyjemy – perspektywa ponowoczesności była próba odpowiedzi na wskazane pytania, rekonstrukcji obrazu jednostki w turbulentnym otoczeniu, przemiany jej relacji do czasu i przestrzeni. Ważnym elementem ponowoczesności jest zmiana systemu wartości, czy wręcz kreacja nowych wartości takich jak np. media
lność, bycie medialnym. Prelegentka podjęła próbę pokazania jaką rolę owa wartość odkrywa w różnych wymiarach: społecznym, politycznym, ekonomicznym.

CS 4.04.17 Fot.1

CS 4.04.17 Fot.2