Pierwsze konsorcjum – ILL działa na zasadzie partnerstwa na rzecz nauki. Zarządzane jest przez trzy kraje: Niemcy, Wielką Brytanię i Francją, a zrzesza ponadto 10 krajów członkowskich, w tym Polskę.

                    IMG 20180711 091653 inter                      IMG 20180711 101937 inter          
Od lewej: Martin Walter, SEM Tomasz Młynarski, Helmut Schober, Maciej Chorowski Od lewej: Martin Walter, Helmut Schober, SEM Tomasz Młynarski

Ośrodek nie prowadzi samodzielnych badań, ale tworzy instrumenty badawcze i kompleksowe infrastruktury, umożliwiające przeprowadzanie eksperymentów w wielu dziedzinach nauki, m.in.: biologii, chemii, fizyce jądrowej, nauce o materiałach, etc. Działania dotyczą badań stosowanych, obejmujących szerokie spektrum dyscyplin, m.in. konstrukcję silników, paliwa napędowe, biologię komórkową. Każdego roku naukowcy z 40 krajów przeprowadzają ok. 800 eksperymentów zakwalifikowanych wcześniej przez Radę ekspertów.

Druga platforma badawcza – ESFR (European Synchrotron Radiation Facility) również posiada infrastrukturę badawczą udostępnianą zarówno pod kątem badań podstawowych, stosowanych jak i dla przemysłu. Jak mówi dyrektor naukowy instytutu, Harold Reichert, badania prowadzone w ESFR mogą dotyczyć każdej dziedziny nauki, np. kulturoznawstwa.
Dzięki takim spotkaniom, Stacja zacieśnia sieć kontaktów z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi działającymi na terenie Francji, z którymi współpracują polscy naukowcy i poznaje różne modele funkcjonowania konsorcjów naukowych. Wcześniej przedstawiciele Stacji uczestniczyli w spotkaniach w Saclay i w Orleanie.

                     IMG 20180711 140732 inter                      IMG 20180711 115919 inter        
Od lewej: SEM Tomasz Młynarski, Itziar Echeverria, Harold Reichert Cała delegacja w gronie polskich naukowców pracujących w ESFR