Annales / Académie Polonaise des Sciences    – Centre Scientifique à Paris, Vol. 17 >>>

Okladka vol. 17

 

***

 

Dnia 11 grudnia 2015 roku odbył się wykład z okazji 180-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Politechnicznego w Paryżu przez generała Józefa Bema, zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) we współpracy ze Stacją Naukową PAN oraz Klubem Węgrów za Granicą (ALCYON).

W wydarzeniu brali udział znamienici goście tj. Ambasador RP we Francji, Jego Ekscelencja Andrzej Byrt, Ambasador Republiki Węgier we Francji, Jego Ekscelencja György Károlyi wraz z małżonką, oraz Dyrektor Instytutu Węgierskiego, János Havasi.

Wieczór otworzył Dyrektor SN, Marek Więckowski oraz Lucjan Sobkowiak, prezes SITPF. Wykład na dwa głosy, pt : « Józef Bem – generał i inżynier polski. Polski i węgierski bohater narodowy », przedstawili wspólnie Janusz Ptak oraz Csilla Puskas. Po ich wystapieniu trafne i barwne słowo komentarza wygłosili Ambasador Polski i Ambasador Węgier we Francji. Wydarzenie zamknęła symboliczna lampka wina na cześć polsko-węgierskiej przyjaźni  oraz przyszłej współpracy naukowej.

Foto Bem

Foto Bem 1

***

 

W dniach 4 i 5 grudnia odbyła się konferencja: „Stosunki polsko-ukraińskie: między przeszłością a teraźniejszością”, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie oraz Narodowy Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich. Obrady miały miejsce w Bibliotece Polskiej oraz w siedzibie INALCO w Paryżu pod patronatem Ambasady Polski we Francji oraz Ambasady Ukrainy we Francji. 

IMG 6561 

PROGRAM >>>