Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
 
poszukuje kandydatów na stanowiska
 
 
PRACOWNIKA RECEPCJI
 
 
TECHNIKA
 
 
 
*** 
 
 
W dniach 25-27 listopada 2015 odbyło sie w Stacji Naukowej PAN w Paryżu trzecie międzynarodowe sympozjum „Maria Szymanowska (1789-1831) i jej czasy”, zatytułowane „Talenty w wydaniu kobiecym: mity i rzeczywistość”, zorganiowane wspólnie przez Towarzystwo Marii Szymanowskiej oraz SN PAN w Paryżu pod honorowym patronatem Ambasadora RP we Francji, Jego Ekscelencji Andrzeja Byrta. Wydarzenie otwierał koncert muzyki klasycznej skomponowanej przez kobiety na przełomie XVIII-go i XIX-go wieku. Na historycznym pianoforte Johann Alois Graff z 1825 zagrali Petra Somlai, Bart Van Oort, Françoise Tillard, Edoardo Torbianelli, Marcia Hadjimarkos oraz Claudia Dafne Sevilla Carrion. Wieczór poprowadziła Élisabeth Zapolska, która wykonała też recital pieśni z towarzyszeniem fortepianu.
 
Fot1
 
Fot2
 
Fot3
 

W ciągu dwóch następnych dni, ośmiu badaczy z dziedziny muzykologii (Irena
Poniatowska, Françoise Pitt-Rivers, Irène Minder-Jeanneret, Valérie Cossy, Maja Trochimczyk, Maria Stolarzewicz, Jean-Marc Warszawski, Jér
ôme Dorival) wygłosiło referaty przeplatane krótkimi występami fortepianowymi. Wystąpienia dotyczyły Marii Szymanowskiej, jej utworów oraz środowiska artystycznego, ale także innych kobiet kompozytorek tj. Élisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, Hélène de Montgeroult et Caroline Boissier Butini oraz kobiecej kreatywności w szerokim znaczeniu.

Fot4

Fot5

 
Fot6
 
Fot7
 
 
 
***
 

W dniu 20 listopada 2015 odbyły się francusko-polskie warsztaty w dziedzinie ekologii i nauk środowiskowych, zorganizowane pod patronatem Ambasadora Polski we Francji, Jego Ekscelencji Andrzeja Byrta oraz Europejskiej Federacji Polskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Sesje otworzył dyrektor Marek Więckowski, a słowo wstępu wygłosili: Pani Agata Wadowska z Ambasady Polskiej we Francji, mgr inż. Lucjan Sobkowiak ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, prof. Georges Niziński, przewodniczący warsztatów oraz prof. Gérard Beltrando z Uniwersytetu Paris-Diderot. Następnie dziesięciu naukowców z dziedziny nauk środowiskowych przedstawiło działalność swoich jednostek naukowych, realizowane projekty międzynarodowe oraz projekty indywidualne. Po południu uczestnicy warsztatów zwiedzili platformę « Alysés » w Instytucie badań nad rozwojem (IRD) w Bondy. Wieczorem odbył się natomiast otwarty wykład prof. Marka Degórskiego: „Soil indicators as tools for environmental management”, uświetniający obchody międzynarodowego Roku Gleb ustanowionego przez UNESCO. Przed wykładem krótką wizytę w Stacji złożył Pan Ambasador Polski we Francji, Jego Ekscelencja Andrzej Byrt. Po wykładzie uczestnicy mogli kontynuować wymianę pomysłów i doświadczeń podczas bankietu.

 
 
Fo12
 
Fo13
 
Fo14
 
Fo15
 
Fo16

 

 

 

***

 

 

Invitation image

W dniu 19 listopada 2015 roku odbył się wernisaż wystawy Pani Agnieszki Kamińskiej: „Wieści z antycznego swiata. Impresje w gumie dwuchromianowej”, którą uroczyście otworzył Pan Dyrektor Marek Więckowski. Fotografie są wykonane w unikalnej technice z połowy XIX-go wieku, która wykorzystuje gumę arabską i dwuchromian potasu. Zdjęciom towarzyszą fragmenty Anabazy Ksenofonta. Wystawa będzie dostępna zwiedzającym w paryskiej Stacji Naukowej do końca 2015 roku.

IMG 5787

IMG 5792

 

 

***

 

W dniu 5 listopada 2015 roku odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu interdyscyplinarna konferencja naukowa „Gdy kuchnia spotyka naukę. Gęsina świętomarcińska w kontekście odnawiania polskich i francuskich tradycji kulinarnych”, zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz LÉA (L’Équipe Alimentation) – grupą badawczą zajmującą się kulturą i historią żywności z Uniwersytetu François Rabelais w Tours. O gęsinie, jej powiązaniach ze świętym Marcinem, a także jej znaczeniu gastronomicznym, kulturowym, ekonomicznym, czy religijnym dyskutowało dwunastu polskich i francuskich badaczy, reprezentujących różne dziedziny tj. historia żywności, antropologia, archeozoologia i językoznawstwo. Zamykając obrady prof. Jarosław Dumanowski i prof. Jean-Pierre Williot wyrazili chęć kontynuowania spotkań związanych z nurtem powrotu do historycznych europejskich tradycji kulinarnych. Uczcie intelektualnej towarzyszyła również uczta gastronomiczna. Na bankiecie kończącym wydarzenie degustowano między innymi polskie specjały z gęsi.

Fot11

Fot12

Fot13

Fot14

 

 

***

 

We wtorek, 3 listopada w ramach Café Scientifique, odbyło się spotkanie z Panem Claude Namer, tancerzem, reżyserem i dyrektorem projektu „Sensation Tango”, który zaprezentował film dokumentalny, przedstawiający jego zajęcia z osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz mówił o wymiarze psychologicznym i społecznym tego typu arte-terapii. Następnie Pan Namer odpowiadał na liczne pytania zadane przez uczestników seminarium, żywo zainteresowanych jego działalnością.

CS 3.11.2015