Marty_thumb5 lutego 2010 roku Michel Marty wygłosił wykład na temat podróży Francuzów do Polski od połowy XVIII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej. Spotkaniu przewodniczył prof. François Moureau, dyrektor Centre de recherche sur la littérature des voyages i Presses Universitaires de Paris-Sorbonne.

Liczne relacje z podróży Francuzów po Polsce świadczą o bogactwie i złożoności stosunków dyplomatycznych, kulturalnych czy też naukowych między dwoma krajami. W XVIII wieku Polska była mniej popularnym celem wojaży niż Włochy, Anglia czy Holandia, najczęściej cudzoziemcy przybywali do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, by objąć stanowisko lub wypełnić misję dyplomatyczną.

Na początku XIX wieku dominują podróże wojskowe i dyplomatyczne, a pod koniec tego wieku coraz częstsze stają się wyprawy naukowe. Po odzyskaniu niepodległości Polska przyciąga wielu podróżników z Francji. Wzmożone zainteresowanie odrodzonym państwem związane jest z nową rolą Polski w polityce europejskiej. Różnorodność typów podróży i tekstów, które je relacjonują, świadczy o stałej i żywej ciekawości, jaką Polska wzbudzała u podróżników z Francji.