W roku 2011 przypada setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Z tej okazji Akademie Nauk Polski i Francji oraz Towarzystwa Chemiczne obu krajów postanowiły wspólnie oddać hołd tej wielkiej uczonej. Patronat nad obchodami rocznicowymi objęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i prezydent Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy.

3 grudnia 2010 roku Sejm RP ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. 27 stycznia 2011 w obecności przewodniczącego Senatu Francji p. Gérarda Larchera podobną uchwałę podjął Senat RP. Napisano w niej: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że Maria Skłodowska-Curie powinna dziś być symbolem polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych, dzięki której Polska i Francja stale zwiększają swój wkład w przyszłość Europy opartej na wiedzy i innowacyjnośc”.

29 stycznia 2011 roku na Sorbonie odbyła się uroczysta inauguracja Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Zamknięcie obchodów nastąpi 25 listopada 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Wszystkie informacje dotyczące imprez organizowanych w ramach Roku Marii Skłodowskiej-Curie znajdują się na stronie www.msc100.eu.