Wykład p. prof. Dariusza Kołodziejczyka (Uniwersytet Warszawski) „La chancelerie du Khanat tatar de Crimée entre les traditions mongole, orthodoxe, ottomane et latine”.
Collège de France, Amphithéâtre Guillaume Budé.
Streszczenie wykładu znajduje się tu.