images

Staże w Montmorency czytaj dalej >>

 

***

 

Dnia 25 marca 2015 roku miała miejsce konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji z wystąpieniem mgr inż. Elżbiety Jezierskiej-Ziemkiewicz i mgr inż. Andrzeja Ziemkiewicza pt. „Polska myśl w rozwoju komputerów”.

25.03.2015

 

***

 

Dnia 24 marca, w bibliotece Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się spotkanie naukowe w ramach Le Café scientifique. Pani Katarzyna Kesling, doktorantka Instytutu Sztuki PAN, wygłosiła referat na temat życia i twórczości Jana Rubczaka.

 

Katarzyna Kesling 24.03.2015 

 

***

 

19 mars 2015

20 mars 2015

Stacja Naukowa PAN w Paryżu zorganizowała, w dniach 19-20 marca 2015 r., konferencję naukową na temat „Voyager en Europe Médiane”. Pierwszego dnia upamiętniono 200 rocznicę śmierci wielkiego podróżnika polskiego Jana Potockiego.  Zebrani słuchacze wysłuchali wykładu prof. Marka Dębowskiego oraz prof. Ferenca Tótha.

19.03.2015

19.03.2015 4

19.03.2015 8

Następnego dnia tematem przewodnim była podróż pociągiem po Europie Środkowej. Referaty wygłosili Blanche El Gammal, Méryem Hani, Ariel Ciechański, Filip Bebenow, Daniel Michniak. Konferencję moderował Dyrektor Stacji prof. Marek Więckowski.

20.03.2015 2

20.03.2015 5

20.03.2015 6

Informacje dodatkowe >> 

  

 

***

 

13.03.2015

Dnia 13 marca 2015 roku, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, zorganizowano wieczór naukowy poświęcony Oldze Boznańskiej oraz Feliksowi „Manggha” Jasieńskiemu. Pani dr Ewa Bobrowska przedstawiła życie i dzieła polskiej artystki „znanej, nieznanej, na nowo odkrytej”. W ramach cyklu l’Echo de Polska, Pani dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik zaprezentowała pierwszy tom swojej książki pt. Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wieczór poprowadził Pan Profesor Krzysztof Pomian.

13.03.15 2

13.03.15 0

 

 

***

 

Dnia 11 marca 2015 roku, w bibliotece Stacji Naukowej PAN w Paryżu, odbyło się kolejne seminarium z cyklu Le Café scientifique, podczas którego Pan Jakub Olszak przedstawił temat imigracji w swoim wystąpieniu pt. „France, Pologne: regards croisés sur l’immigration”. W ożywionej dyskusji pojawiało się wiele świadectw osobistych, popartych doświadczeniami z emigracji. Temat przedstawiano także w aspektcie socjologicznym i historycznym, zwracając szczególną uwagę na problem asymilacji imigrantów w nowym środowisku.

IMG 1344