24.05.2018 interCzwartek 24 maja 2018 r.

Konferencja jest pierwszym wydarzeniem naukowym z cyklu KOMUNIKACJA-NAUKA-SPOŁECZEŃSTWO. Zaplanowane międzynarodowe sympozja, seminaria, warsztaty odbywać się będą przynajmniej dwa razy roku.

Międzykulturowość to zagadnienie przywoływane nierzadko w dokumentach międzynarodowych, głównie w edukacji, w obszarze komunikacji i informacji. Pogłębiona refleksja nad wpływem niejednakowych zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne jest niezbędna do wzajemnego porozumienia i zrozumienia różnorodności, a także rozwijania współpracy naukowej i kulturalnej.
Nauka o informacji, która kładzie szczególny nacisk na metody reprezentowania i organizowania wiedzy, architekturę serwisów informacyjnych, wykorzystywanie informacji i wiedzy w różnych dziedzinach i społecznościach, a także na rozwój technologii semantycznych wspierających interakcję człowieka z systemami informacyjnymi, zajmuje się także kulturowymi procesami przejściowymi: czy to w aspekcie użytkowników informacji (międzykulturowa edukacja informacyjna) czy organizacji wiedzy (systemy organizacji wiedzy, tworzenie wielojęzykowych, międzykulturowych narzędzi: tezaurusów czy interfejsów).

Podczas konferencji zaprezentowano badania dwóch współpracujących ze sobą ośrodków: Laboratoire GERiiCO (Uniwersytet Lille 3) oraz Katedry Informatologii (Uniwersytet Warszawski). Polsko-francuska współpraca badawcza tych ośrodków rozwija się od 2010 r. Jej efektem są gościnne wykłady, wystąpienia konferencyjne, wspólne publikacje oraz wspólne promotorstwa badań doktorskich (fr. cotutelle i codirection)

Szczegółowy program