Zespół Stacji ma przyjemność przedstawić program wydarzeń na najbliższe miesiące. Już we wrześniu Grupa teatralna „Salon Poezji, Muzyki i Teatru” z Toronto zaprezentuje spektakl Promieniowanie poświęcony życiu i twórczości Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie odbędzie się 86-te Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokrotnego wspomagania decyzji organizowane pod honorowym patronatem Ambasady RP w Paryżu. We wrześniu i październiku Stacja będzie gościć wystawę Generał Józef Haller i Błękitna Armia

Szczegółowy program >>

Grupa teatralna
Salon Poezji, Muzyki i Teatru Toronto