Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016.

Celem Konkursu jest zainteresowanie środowisk naukowo-badawczych za granicą historią Polski, a także zachęta do przekazywania rzetelnych informacji o polskiej historii i wzmocnienie polskiego głosu w ogólnoświatowym dyskursie historycznym.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

Termin zgłaszania prac: 15 września 2017 r.

Więcej informacji >>

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych RP >>

Źródło: http://paryz.msz.gov.pl/