Maurice_Aymard 11 stycznia 2011 w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się wręczenie dyplomu członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk prof. Maurice’owi Aymardowi.
Maurice Aymard jest historykiem, specjalistą w zakresie historii gospodarczej i społecznej, autorem licznych prac na temat historii obszaru śródziemnomorskiego i nowożytnej Europy. W latach 1992-2005 był dyrektorem Maison des Sciences de l’Homme. 27 maja 2010 roku został wybrany członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Maurice Aymard współpracował intensywnie z historykami polskimi: Marią Bogucką, Bronisławem Geremkiem, Antonim Mączakiem, Witoldem Kulą, Henrykiem Samsonowiczem, Andrzejem Wyczańskim.
Po uroczystości prof. Aymard wygłosił wykład „Bronisław Geremek et la France”.