forum2d_thumb26 i 27 czerwca 2008 w Stacji Naukowej PAN odbyło się Polsko-Francuskie Forum Naukowe. Patronat nad imprezą objęli Jego Ekscelencja Tomasz Orłowski, ambasador RP w Paryżu i prof. Michał Kleiber, prezes PAN. Forum stało się okazją do zaprezentowania tematyki, zakresu i wyników polsko-francuskiej współpracy naukowej. Program i lista posterów.