28 lutego 2018

Spotkanie Zespołów obydwu stacji zagranicznych PAN zostało zorganizowane na zaproszenie Pani dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, p.o. Dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Jego celem było określenie obszarów współpracy pomiędzy stacjami, wypracowanie spójnych linii działania pod kątem promocji polskiej nauki zagranicą oraz zaplanowanie udziału członków zespołów w wydarzeniach naukowych w sezonie 2018.

Było to już drugie spotkanie w tym roku. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 18 stycznia 2018 r. w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Wówczas to obydwie stacje zorganizowały debatę wokół książki francuskiego politologa Jérôme’a Heurtaux „La démocratie par le droit”, którą prowadziła Pani Małgorzata Molęda-Zdziech.

 IMG 4199 inter  IMG 4204 inter

Wizyta studyjna trwała dwa dni. Objęła m.in. dwa spotkania robocze na temat możliwych form współpracy obu ośrodków oraz dwie konferencje, zorganizowane przez Biuro w Brukseli. Pierwsza – pod tytułem „Lobbing w UE” miała miejsce w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Wzięło w niej udział ok. 50-60 osób, przede wszystkim Polaków pracujących w instytucjach UE, głównie w KE.

 IMG 4252 inter    IMG 4251 inter

 

1 marca – odbyło się drugie wydarzenie, seminarium w PE zatytułowane „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? ” Spotkanie otworzyli posłowie do PE: dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do PE i pan Tadeusz Zwiefka. Organizacja spotkania w PE była możliwa dzięki zaproszeniu od posłanki do PE, Elżbiety Łukacijewskiej. Oba ośrodki SN PAN w Paryżu i Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zaprezentowały na forum Parlamentu Europejskiego swoje instytucje i wolę wspólnych inicjatyw. Prezentacje dyrektorów stacji, Pana dr hab. Macieja Foryckiego i Pani dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech i następująca po nich debata nt. książki Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE, pod redakcją naukową Urszuli Kurczewskiej, Prof. SGH i prof. Krzysztofa Jasieckiego zyskały szeroki i pozytywny oddźwięk w mediach społecznościowych wśród przedstawicieli biur regionalnych, asystentów deputowanych do Parlamentu Europejskiego oraz samych posłów do PE.

 IMG 4315 inter 

 IMG 4316 inter