Polska w okresie rozbiorów

 

 

1795
 trzeci rozbiór Polski przez Austrię, Prusy i Rosję – Polska traci suwerenność
1830-1831
 Powstanie Listopadowe – początek Wielkiej Emigracji do Francji
1832
 powstanie Towarzystwa Literackiego – powołanie Towarzystwa Naukowego

ksipiel1d

bibpol1d

paukrak1d

pstaszica1d

1833
 

apel Adama Mickiewicza do „ludów cywilizowanych” o utworzenie Biblioteki Polskiej w Paryżu

1838
 

utworzenie Biblioteki Polskiej w Paryżu

1853
 

ulokowanie Biblioteki Polskiej w siedemnastowiecznym budynku zakupionym przez polskich emigrantów, usytuowanym przy 6, quai d’Orléans na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu

1854
 

założenie Towarzystwa Historyczno-Literackiego

1855

śmierć Adama Mickiewicza

1866
 

dekret Napoleona III nadający Towarzystwu Historyczno-Literackiemu status instytucji użyteczności publicznej

1872
 

utworzenie Akademii Umiejętności (AU) w Krakowie

1893

przejęcie Biblioteki Polskiej przez AU na podstaw
ie dekretu cesarza Franciszka Józefa I z roku poprzedniego oraz utworzenie Stacji Naukowej AU w Paryżu

1918

odzyskanie przez Polskę niepodległości

1919

przekształcenie AU w Polską Akademię Umiejętności (PAU)

1925

inauguracja działalności Instytutu Francuskiego w Warszawie

1927

utworzenie Biblioteki Polskiej i Stacji Naukowej w Rzymie

1935

inauguracja Centre d’Études Polonaises w Paryżu

1945

pierwsze próby upaństwowienia PAU i zreformowania jej wg wzoru Akademii Nauk ZSRR

1946

uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o rozdzieleniu Biblioteki Polskiej i Stacji Naukowej w Paryżu w wyniku konfliktu między polską emigracją a nowymi władzami komunistycznymi – kierownikiem Stacji zostaje prof. Stanisław Wędkiewicz

1947

podpisanie konwencji między rządem Republiki Francuskiej i rządem PRL dotyczącej współpracy intelektualnej

1948

publikacja pierwszego numeru Bulletin Stacji pod redakcją prof. Stanisława Wędkiewicza

1949

przyznanie Stacji stałej siedziby przy 74, rue Lauriston

1951

uchwalenie przez Sejm ustawy o Polskiej Akademii Nauk

1952

powołanie przez prezydenta Rzeczpospolitej pierwszych 148 członków PAN (w tym prof. Stanisława Wędkiewicza)

1955

oficjalne przejęcie przez PAN Stacji Naukowej w Paryżu

1966

podpisanie polsko-francuskiej umowy o współpracy naukowej

1972

oficjalne przejęcie przez Stację w użytkowanie i administrację budynków przy 11-15, rue Lamandé

1978

uroczyste obchody 85-lecia Stacji

1989

demokratyczne wybory w Polsce

1993

uroczyste obchody 100-lecia Stacji

1998

uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi zorganizowana w Stacji