guettard_thumb29 maja 2009 w Stacji Naukowej PAN zorganizowano sympozjum na temat pobytu i badań naukowych przeprowadzonych w Polsce przez Jeana-Étienne’a Guettarda (1715-1786), francuskiego przyrodnika, geologa i mineraloga. Referaty wygłosili Alice Lemaire (Bibliothèque Centrale, Muséum national d’Histoire naturelle), Radosław Tarkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Piotr Daszkiewicz (Muséum national d’Histoire naturelle).

Jean-Étienne Guettard przebywał w Polsce w latach 1760-1762 jako osobisty lekarz ambasadora Francji markiza de Paulmy. Zawdzięczamy mu pierwszą mapę geologiczną Polski, opis kopalni soli w Wieliczce, rozmaite prace z zakresu paleontologii, botaniki, meteorologii i medycyny. Jego publikacje budziły ogromne zainteresowanie przyrodników polskich. Guettard korespondował m. in. ze Stanisławem Staszicem i Janem Jaśkiewiczem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.