Frdric_Guelton3 grudnia 2010 roku kolejny wykład w cyklu „Wspólna historia Polski i Francji” wygłosił płk Frédéric Guelton. Zaprezentował on referat « 1920, la France et la guerre polono-bolchevique », w którym przedstawił stanowisko Francji podczas wojny polsko-bolszewickiej. Omówił również rolę Francji i jej misji wojskowej w czasie tego konfliktu, a także przebieg wyprawy kijowskiej i ofensywy Tuchaczewskiego. Wykład zakończył się rozważaniami na temat bitwy warszawskiej i traktatu ryskiego.